Menu Close

Įtraukusis ugdymas

Paskutinis atnaujinimas 2023-11-24 Administracija

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimai ir įstatymo papildymai, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.

Įtraukties švietime plėtros 2021-2024 metų kryptys:

 • Stiprinti teigiamas visuomenės ir švietimo bendruomenės nuostatas į įtrauktį švietime.
 • Didinti švietimo pagalbos prieinamumą.
 • Gerinti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimą įtraukčiai švietime.
 • Pritaikyti mokyklų (ikimokyklinių ugdymo įstaigų) aplinkas ir ugdymo procesus įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
 • Kurti įtraukties švietime įsivertinimo ir stebėsenos sistemą.

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui, siejamas su personalizuotu kiekvieno vaiko ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias, poreikius, užtikrinantis sėkmes, asmeninę pažangą.

Tai procesas, kuriame atsižvelgiama į vaikų socialinę, kultūrinę, mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksmais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis ugdymuisi ir dalyvavimui švietime.

Tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pušaitė“ įgyvendina esminę įtraukiojo ugdymo vertybinę nuostatą, kad įtraukimas ir teisingumas yra suprantami kaip kokybiško ugdymo pagrindas.

Kad įtraukusis ugdymas būtų sėkmingas reikia stiprinti teigiamas visuomenės ir švietimo bendruomenės nuostatas į įtrauktį švietime, didinti švietimo pagalbos prieinamumą, gerinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimą įtraukčiai, pritaikyti aplinkas ir ugdymo procesus įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams, formuoti vaikų, mokytojų, kitų bendruomenės narių teigiamas nuostatas.

 • Įtraukties link”. Ką turi žinoti mokykla? – atmintinė mokykloms žiūrėti čia
 • Kompleksinė laiku suteikta pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams – lemiamas jų pozityviosios socializacijos veiksnys žiūrėti čia
 • Įtraukaus ugdymo plėtros 2021-2024 metų veiksmų planas žiūrėti čia
 • NŠA Įtraukusis ugdymas” žiūrėti čia
 • Mokytojo padėjėjo vaidmuo įtraukiamajame ugdyme žiūrėti čia
 • Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius žiūrėti čia
 • Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos žiūrėti čia
 • Įvairiapusis raidos sutrikimas: integracija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose (rekomendacijos pedagogams ir tėvams) žiūrėti čia
 • Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją žiūrėti čia
 • Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai žiūrėti čia
 • Kaip padėti suprasti ir ugdyti autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus? žiūrėti čia
 • Rekomendacijos dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagoginių studijų programų turinio tobulinimo žiūrėti čia
 • Knygų sąrašas autizmo tematika žiūrėti čia
 • Mokytojo TV žiūrėti čia
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą